RIVM Rattenmonitor

Het RIVM heeft de Rattenmonitor gelanceerd.
Smits Ongediertebestrijding maakt gebruik van de Rattenmonitor.

De Rattenmonitor is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website wordt beheerd door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Samen met verschillende stakeholders zijn de behoeften en mogelijkheden onderzocht, waarna vervolgens de huidige Rattenmonitor is ontwikkeld. De stakeholders zijn o.a. NVPB, PLA..N, KAD, WUR Wageningen University & Research, UU Universiteit Utrecht en LTO. De app is ontwikkeld in samenwerking met de Atlas Leefomgeving.

Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld in de Rattenmonitor?
De meldingen worden anoniem opgeslagen. Meldingen worden op wijkniveau algemeen beschikbaar gesteld via de Atlas Leefomgeving. Er wordt geen gedetailleerd overzicht van meldingen gedeeld met andere instanties. De kennis over de (veranderingen in) rattenpopulaties in Nederland kan door verschillende partners worden gebruikt. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de informatie gebruiken voor het gericht informeren van burgers. Als er duidelijke kenmerken zijn van wijken met veel overlast, kan hiermee rekening worden gehouden bij het ontwerpen van steden. Onderzoeksinstituten zoals RIVM en universiteiten gebruiken de informatie voor verschillende onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld voor het bepalen van risicogebieden voor volksgezondheid of het onderzoek naar resistentie tegen biociden. Professionele plaagdierbeheersers kunnen de resultaten gebruiken om te zien of een melding in een gebied op zichzelf staat, of dat het gebied meer overlast heeft van ratten. Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij de te nemen maatregelen.

Burgers kunnen voor informatie en hulp bij preventie- en bestrijdingsmaatregelen contact opnemen met professionele plaagdierbeheersers van hun gemeente of bestrijdingsbedrijven.
Rattenmonitor RIVM

Certificering IPM

De aanvraag voor Certificering IPM-Knaagdierbeheersing is rond.
Het systeem, in de vorm van het handboek IPM-Knaagdierbeheersing, is klaar en uitgeprint.
Control Union zal bij ons de audit verzorgen. Wij wachten in vol vertrouwen de audit af en zullen daarna in het register van de KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven) worden opgenomen.
Wij houden u op de hoogte.
Voor meer informatie, kijk op onze pagina IPM

IPM-Certificaten

Smits Ongediertebestrijding beschikt inmiddels over de vereiste nascholingen t.a.v. IPM-Knaagdierbeheersing.
Dit is één van de eisen om deel te nemen aan IPM-Knaagdierbeheersing.
De aanvraag voor Certificering op dit gebied is in behandeling.

Brancheorganisatie PLA..N.

Smits Ongediertebestrijding is lid van Brancheorganisatie PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland).


PLA..N. behartigt de belangen van haar leden op het gebied van plaagdierbeheersing en houtverduurzaming.

In belangrijke mate gericht op MKB bedrijven in de branche. Gericht op de wet- en regelgeving, die in Nederland van kracht is.
Gericht op eigen verantwoordelijkheid.
Stimuleren van het delen van kennis- en van het wetenschappelijk en praktijk onderzoek.
Kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uitdragen.

Bel ons