Huisboktor

Algemeen:
De huisboktor heeft zich gedurende de laatste decennia in ons land ontwikkeld tot een van de schadelijkste hout vernielende insecten. De larven van deze kever, die meerde jaren in het hout leven, tasten vooral het hout van schuren en huizen aan, in het bijzonder het dakbeschot en de dikke steunbalken van de daken. De schade kan soms zodanig zijn, dat de draagkracht van het aangetaste hout aanzienlijk vermindert.

Uiterlijk en leefwijze:
De kevers verschijnen doorgaans van mei tot augustus en zijn 8 – 25 mm lang, waarbij het mannetje duidelijk kleiner is dan het vrouwtje. Ze zijn grijs tot zwart, ook wel donkerbruin van kleur. Op elke voorvleugel (dekschild) is een grijze vlek aanwezig, terwijl op het halsschild twee donkere plekken voorkomen, die wel lijken op ogen. De kevers hebben lange draadvormige naar achteren gebogen antennen. Kort na de paring legt het wijfje 140 tot 200 eieren in nader en spleten van het hout of in oude gangen nabij de uitvliegopeningen. De larven, die na enige tijd uitkomen, boren zich in het hout en houden zich in het begin dicht onder de oppervlakte op; naarmate ze ouder worden gaan ze dieper het hout in. In de winter houder ze zich in onverwarmde ruimten stil in hun gangen en vreten niet of nauwelijks. Vooral in de zomer kan men ze horen knagen. De larven zijn cilindrisch van vorm en vaalwit van kleur. De kop is klein; de kaken zijn echter goed ontwikkeld. De groeven tussen de segmenten, waarin het lichaam verdeeld is, zijn diep. De maximale lengte van de larve bedraagt 24 mm en de maximale breedte 7,5 mm. De verpopping geschiedt in het voorjaar. De larve maakt hiervoor een verpoppingholte in het hout. In de regel wordt ook de toekomstige uitgang naar buiten reeds voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waarna de kever later de uitvliegopening uitknaagt.

Schade
Vaak worden dakconstructies aangetast, waarbij zelfs dikke balken in een aantal jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. De huisboktor tast uitsluitend naaldhout aan. Bij grenen en larikshout wordt bij voorkeur het spinhout aangetast, doch bij vurenhout ook het kernhout. Het houtoppervlak is vaak rimpelig door de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje, dat nog intact is gebleven. De boorgangen zijn aanvankelijk recht, daarna konkelend en tot ongeveer 7,5 mm breed. het boormeel ziet men vaak als cilindrische deeltjes. Bij een actieve aantasting komt dit boormeel uit de gangen en gaten omlaag.

Boorgangen van de boktor

Ontwikkeling:
Het grootste deel van de levenscyclus wordt ingenomen door het larvale stadium. Meestal duurt dit stadium 3 – 6 jaar. De eieren ontwikkelen zich in vergelijking met het larvale stadium zeer snel nl. in 5 – 10 dagen. Het popstadium duurt 11 – 22 dagen.

Daarna blijft de volwassen kever nog enkel in het hout om de huid te laten uitharden en vervolgens knaagt de kever zich naar buiten. Hij laat daarbij een ovale uitvliegopening achter, ca. 6 mm in de lengte en 3 mm in de breedte. Totale ontwikkelingsduur bedraagt 3 – 7 jaar.

Houtinspectie werkwijze & planmatige volgorde
Telefonisch contact
Afspraak maken voor de houtinspectie
Inspectie van de houtconstructie
– Wij nemen hiervoor (eventueel) boormeel, of ander bewijsmateriaal, mee
– Determinatie =soort aantasting bepalen
– visueel ter plekke, of in ons laboratorium, boormeel onderzoeken
Bestrijdingsplan opstellen
Bij akkoord ontvangen wij van u de bevestiging
Afspraak maken voor de bestrijding
Bestrijding
Facturatie & Betaling
Verzenden garantiecertificaat

Terug

Bel ons