IPM

Smits Ongediertebestrijding is gecertificeerd voor IPM Knaagdierbeheersing 2023

IPM (Integrated Pest Management)
Beheersen van knaagdierpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.


Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van o.a. LTO, NVPB, KAD, IL&T  en PLA..N is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM kaaangdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het KPMB, Ctgb en ILenT goedgekeurde HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing) en het Certificatischema.

De scholing, examens en certificering is gebaseerd op het CIK (Certificatieschema IPM-Kaagdierbeheersing). Mede op basis van het HIK hebben de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) het Certificatieschema aangepast. Het gewijzigde Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is vervolgens  bekrachtigd door het bestuur van de stichting KPMB.    

 Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.

Medewerkers van Smits Ongediertebestrijding zijn in bezit van het diploma
IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen (IPM-2023)

Voor bedrijven die met levensmiddelen werken zijn knaagdieren waaronder muizen en ratten een continue aandachtspunt. Knaagdieren vormen een groot gezondheidsrisico voor mensen, omdat zij bacteriën, virussen en parasieten met zich meedragen en verspreiden. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van knaagdieren.

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2023 bij het bestrijden van knaagdieren

Na 1 januari 2023 wijzigt de wet- en regelgeving. Voor bedrijven geldt dat de professionele plaagdierbestrijder gecertificeerd moet zijn om chemische middelen te mogen gebruiken ter bestrijding van knaagdieren. De plaagdierbestrijder dient een certificaat hiervan te kunnen overleggen aan het bedrijf waardoor zij is ingehuurd.

Daarnaast mogen chemische middelen ter bestrijding van knaagdieren pas worden ingezet als een laatste stap in de beheersing van de ongedierteoverlast. Eerst moeten alle beschikbare preventieve en niet chemische maatregelen zijn ingezet en niet het gewenste effect hebben opgeleverd. Als de plaagdierbestrijder gebruik maakt van vangkooien, dient u afspraken te maken over de controlefrequentie van de vangkooien teneinde onnodig lijden te voorkomen. Gemaakte afspraken worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd.

Meer achtergrondinformatie over deze wijzigingen kunt u terugvinden in het Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK). Dit document is opgesteld door Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB).

Wilt u meer informatie over deze wijzigingen? Neemt u dan contact op met uw plaagdierbestrijder.

Terug

Bel ons