Muizen bestrijden voor ondernemers

Plaagdieren zoals muizen en ratten mogen niet rondlopen waar u eet- en drinkwaren bereidt, behandelt of bewaart. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat uw voedsel veilig is. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. Wij controleren horeca- en levensmiddelenbedrijven op de voedselveiligheid.

Muizen vormen een gezondheidsrisico voor mensen. Muizen dragen namelijk bacteriën, virussen en parasieten. Via hun uitwerpselen, urine en speeksel verspreiden muizen ziektes en bacteriën zoals voedselvergiftiging en salmonella. Voorkom dus dat muizen in aanraking komen met uw levensmiddelen en verpakkingen.

Heeft mijn bedrijf een muizenprobleem?

Uw bedrijf heeft waarschijnlijk last van muizen als u de volgende dingen opmerkt:

 • Aangevreten verpakkingen, isolatiemateriaal of kabels.
 • Een penetrante geur (muizenurine).
 • Muizenkeutels.
 • Bruine, vettige aanslag op vloeren en buizen (buiksmeer).

Muizenkeutels en buiksmeer? Mogelijk actieve plaag

Muizenkeutels (muizenpoep) hebben de vorm van een rijstkorrel. Zachte en glanzende keutels kunnen tekenen zijn voor een actieve plaag. Oudere keutels zijn hard en ingedroogd.

Buiksmeer ontstaat als muizen langere tijd dezelfde routes afleggen. Ook dit kan dus een actieve plaag betekenen.

Zorg dat de muizen niet (meer) kunnen binnenkomen

 • Vul gaten op met materiaal waar muizen niet doorheen kunnen knagen. Bijvoorbeeld kit, staalwol of ijzergaas. Muizen hebben slechts een gaatje met de diameter van een balpen nodig om binnen te komen.
 • Laat deuren niet openstaan. Verklein kieren met bijvoorbeeld een deurborstel. Werk hierbij indien nodig samen met de verhuurder van het pand en naastgelegen bedrijven.

Zorg dat uw bedrijf opgeruimd en schoon is

 • Muizen komen uw bedrijf binnen omdat ze voedsel zoeken. Stop levensmiddelen in plastic boxen, glazen potten of blikken. Voorkom dat etensresten blijven liggen.
 • Verwijder spullen die u niet meer gebruikt en mogelijk nestmateriaal, zoals papier en karton.
 • Haal bij het schoonmaken apparatuur, meubels en voorwerpen van hun plek. Dan kunt u ook erachter en eronder schoonmaken.
 • Sluit afvalbakken goed af.

Werk samen met uw buren

Als u last heeft van muizen, heeft uw directe omgeving dat waarschijnlijk ook. Informeer elkaar en pak gezamenlijk het probleem aan. Zo spreidt u mogelijk ook de kosten van een plaagdierbestrijder.

Verboden bestrijdingsmiddelen (kat of lijmplank)

U mag muizen in uw bedrijf niet weren of bestrijden met een kat. Volgens de Warenwet mogen huisdieren namelijk niet op plaatsen komen waar u eten maakt of opslaat. Ook het vangen van muizen en ratten met lijmplaten is niet toegestaan, omdat dit ernstig dierenleed veroorzaakt. Gif mag u alleen laten plaatsen door professionele plaagdierbestrijders.

Checklist samenwerken met bestrijder

Besef dat u eindverantwoordelijk blijft voor het beheersen van de plaag. U moet dus zelf de meeste werkzaamheden verrichten. Maak met de plaagdierbestrijder duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Hierbij kunt u gebruikmaken van de checklist die de NVWA heeft opgesteld.

Wat mag u verwachten als u een plaagdierbestrijder inschakelt:

 • Een startgesprek waarin de plaagdierbestrijder de werkwijze uitlegt
 • Samen bespreekt u de aard, omvang en ernst van de overlast. Daarna wordt een strategie opgesteld.
 • U ontvangt een dossier (digitaal of fysiek) met daarin minimaal: plattegrond van uw bedrijf, plan van aanpak, gebruikte (bestrijdings)middelen en afspraken.
 • Na elk bezoek van de plaagdierbestrijder krijgt u een rapportage en gezamenlijke vervolgstappen
 • Een plaagdierbestrijder plaatst alleen gif in het uiterste geval. Als in uw bedrijf gif is geplaatst, moet de plaagdierbestrijder regelmatig controleren of de muizen het gif eten. En of ze niet resistent blijken.

Bron:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muizen-bestrijden-voor-ondernemers

Bel ons