Privacyverklaring Smits Ongediertebestrijding

Smits Ongediertebestrijding, gevestigd aan Nonnenstraat 56 5301 BK Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://smits-ongediertebestrijding.nl/
Nonnenstraat 56 5301 BK Zaltbommel
0620436919
Martin Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van Smits Ongediertebestrijding Hij is te bereiken via info@smits-ongediertebestrijding.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Smits Ongediertebestrijding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK inschrijving
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Smits Ongediertebestrijding verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Smits Ongediertebestrijding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smits-ongediertebestrijding.nl,
  dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Smits Ongediertebestrijding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Smits Ongediertebestrijding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Smits Ongediertebestrijding neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
  voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
  medewerker van Smits Ongediertebestrijding) tussen zit. Smits Ongediertebestrijding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • use_explanation
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Smits Ongediertebestrijding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: #retention_period
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Smits Ongediertebestrijding deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te
 • voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
 • zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smits Ongediertebestrijding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Daarnaast verstrekt Smits Ongediertebestrijding uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een
 • tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Smits Ongediertebestrijding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
 • wettelijke verplichting.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Smits Ongediertebestrijding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
 • klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
 • noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
 • uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
 • deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Smits Ongediertebestrijding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
 • website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Smits Ongediertebestrijding gebruikt cookies met een puur technische
 • functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
 • gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
 • gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming
 • gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
 • kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
 • https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Smits Ongediertebestrijding gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
 • persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
 • persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
 • recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
 • verzoek naar info@smits-ongediertebestrijding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
 • identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
 • paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Smits Ongediertebestrijding zal zo snel mogelijk, maar in ieder
 • geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Smits Ongediertebestrijding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
 • de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
 • gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smits Ongediertebestrijding en heeft u het recht op
 • gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
 • naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
 • persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
 • info@smits-ongediertebestrijding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
 • verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
 • Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Smits
 • Ongediertebestrijding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
 • Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Smits Ongediertebestrijding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
 • ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
 • misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smits-ongediertebestrijding.nl
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Smits Ongediertebestrijding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
 • ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
 • misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smits-ongediertebestrijding.nl. Smits Ongediertebestrijding heeft de volgende maatregelen
 • genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

Terug

Bel ons