Spinthoutkever

Algemeen:
Naast de gewone houtworm (Anobium punctatum Degeer) komen ook de zogenaamde spinthoutkevers in Nederland meer en meer in woningen voor. Omdat ze uitsluitend het zetmeelrijke “spint” van loofhoutsoorten aantasten dat vaak verwerkt is in parketvloeren, worden deze kevers ook wel parketkevers genoemd. De soort die in  Nederland het meest wordt aangetroffen is de bruine spinthoutkever (Lyctus brunneus Stephens). Deze soort is van tropische oorsprong, maar is thans over de gehele wereld verspreid.

Schadebeeld

Uiterlijk en leefwijze:
Spinthoutkevers zijn 2 – 7 mm lang, slank en enigszins afgeplat. De kleur varieert van roodbruin tot zwart. De poten staan ver uit elkaar zodat men van boven de indruk zou kunnen krijgen dat het tweede en derde paar poten behoren tot het achterlijf. De dekschilden zijn enigszins geribbeld en fijnbehaard. De larven zijn vaalwit en kunnen ongeveer 6 mm lang worden. De tijd die de larven in het hout doorbrengt bedraagt gemiddeld 10 – 11 maanden. Als de kever het hout verlaat, ontstaat een ronde uitvliegopening met een doorsnede van 1 – 2 mm. Meestal zijn de uitvliegopeningen iets kleiner dan bij de gewone houtworm. Nieuwe uitvliegopeningen en vers “boormeel” duiden op een actieve aantasting.

Ontwikkeling:
De bruine spinthoutkever heeft gewoonlijk 1 generatie per jaar, soms onder warme omstandigheden 2 generaties per jaar. Onder laboratoriumomstandigheden (25 C en 75% rel. luchtvochtigheid) is de totale ontwikkelingsduur (van ei tot volwassen insect) 10 – 12 weken. De maximale ontwikkelingsduur die in de praktijk kan voorkomen, is zeer variabel (van 2,5 tot 4 jaar).

Wering:
Hout kan men met verf, vernis, beits of lak preventief behandelen tegen een aantasting door spinthoutkevers (voorzover niet reeds eitjes of larven in het hout aanwezig zijn). Als het hout rondom is voorzien van een goed aaneengesloten dekkende laag, is het beschermd tegen aantasting door houtaantastende insecten. Voor het instandhouden van een actieve aantasting moeten spinthoutkevers eitjes afzetten op hout dat niet werd behandeld met verf, lak e.d. Om te voorkomen dat deze eiafzetting plaats vindt in de eerder ontstane vlieguitopeningen dient men al deze gaatjes te dichten met was, plamuur of iets dergelijks.

Houtinspectie werkwijze & planmatige volgorde
Telefonisch contact
Afspraak maken voor de houtinspectie
Inspectie van de houtconstructie
– Wij nemen hiervoor (eventueel) boormeel, of ander bewijsmateriaal, mee
– Determinatie =soort aantasting bepalen
– visueel ter plekke, of in ons laboratorium, boormeel onderzoeken
Bestrijdingsplan opstellen
Bij akkoord ontvangen wij van u de bevestiging
Afspraak maken voor de bestrijding
Bestrijding
Facturatie & Betaling
Verzenden garantiecertificaat

Terug

Bel ons