Houtwormkever

Algemeen:
Onder de gewone houtworm verstaat men de larve van de keversoort Anobium punctatum Degeer. De larven van dit kevertje leven ca. 3 jaar in het hout, waar ze door hun vreterij aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Deze keversoort komt zeer algemeen in ons land voor.

Houtwormkever

Uiterlijk en leefwijze:
De larve van de houtwormkever is vaalwit van kleur en kan tot 7 mm lang worden. Als de larve uit het hout wordt gepeuterd, kromt deze zich in de vorm van een komma. De larven maken gangen, zowel in naald- als in loofhoutsoorten. Meestal word alleen het spinthout aangetast. Er bestaat een voorkeur voor hout, dat gedurende langere tijd in dezelfde positie en blijft enigszins vochtig is. Dus kunnen belangrijke aantastingen vooral optreden in vertrekken die weinig worden gebruikt. Ronde gaatjes met een doorsnede van 1 -2 mm duiden op de aanwezigheid van houtworm. Uit de gaatjes zijn de kevers gekomen die in grootte variëren van 3- 6 mm en gewoonlijk chocoladebruin van kleur zijn. De vorm (doorsnede) is rond. De kop van het kevertje gaat grotendeels schuil onder het halsschild. Een bevrucht wijfje legt twintig tot zestig eieren. De eieren worden afgezet in groepen van 3 a 4 in naden en kieren van het hout en ook wel in de oude uitvliegopeningen en gangen. De eitjes zijn ovaal van vorm, witachtig en 0,3 bij 0,5 mm. Uit de eitjes komen de larven die zich invreten in het hout.

Schadebeeld van de houtwormkever

Ontwikkeling:
Over de duur van de verschillende stadia bestaat geen zekerheid, wat vooral te wijten is aan het feit, dat de houtworm onder kunstmatige omstandigheden moeilijk in leven te houden is. Onder normale omstandigheden komen de eieren na 2 tot 3 weken uit. De totale ontwikkelingsduur bedraagt gemiddeld ca. 3 jaar en is nooit korter dan 2 jaar. Het popstadium duurt 2 tot 4 weken. De larve ontwikkeling is sterk afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De optimale temperatuur ligt rond de 23 graden, terwijl de relatieve vochtigheid niet beneden de 60% moet liggen.

Wering:
Hout kan men met verf, vernis, beits of lak preventief behandelen tegen een aantasting door de gewone houtworm (voorzover niet reeds eitjes of larven in het hout aanwezig zijn). Als het hout rondom is voorzien van een goed aaneengesloten dekkende laag, is het beschermd tegen aantasting door houtaantastende insecten.

Houtinspectie werkwijze & planmatige volgorde
Telefonisch contact
Afspraak maken voor de houtinspectie
Inspectie van de houtconstructie
– Wij nemen hiervoor (eventueel) boormeel, of ander bewijsmateriaal, mee
– Determinatie =soort aantasting bepalen
– visueel ter plekke, of in ons laboratorium, boormeel onderzoeken
Bestrijdingsplan opstellen
Bij akkoord ontvangen wij van u de bevestiging
Afspraak maken voor de bestrijding
Bestrijding
Facturatie & Betaling
Verzenden garantiecertificaat

Terug

Bel ons