Lidmaatschap PLA..N.

Smits Ongediertebestrijding is lid geworden van Brancheorganisatie PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland).


PLA..N. behartigt de belangen van haar leden op het gebied van plaagdierbeheersing en houtverduurzaming.

In belangrijke mate gericht op MKB bedrijven in de branche. Gericht op de wet- en regelgeving, die in Nederland van kracht is.
Gericht op eigen verantwoordelijkheid.
Stimuleren van het delen van kennis- en van het wetenschappelijk en praktijk onderzoek.
Kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uitdragen.

Terug

Bel ons