Huis boktor

Een huisboktor is een vervelende gast in uw huis. Zijn aanwezigheid kan heel wat problemen opleveren en structurele schade aan uw woning aanbrengen. Dit kunnen draag- of steunbalken zijn, maar ook uw dak structuur. Het is daarom soms noodzakelijk om het aangetaste hout te vervangen, want de kans op instorting is reëel. Als u denkt last te hebben van huisboktor, aarzel dan niet om contact op te nemen voor een grondige inspectie en behandeling.

De huisboktor is één van de schadelijkste hout vernielende insecten in ons land. De larven van de kever, die meerdere jaren in het hout leven, tasten vooral hout van schuren en huizen aan, in het bijzonder het dakbeschot en de dikke steunbalken van de daken. De schade kan soms zodanig zijn dat de draagkracht van het aangetaste hout aanzienlijk is verminderd. Deze kever tast verwerkt naaldhout aan, zoals vuren en grenen, en dan vooral het spinthout. Hij wordt sterk aangetrokken door de geur van hout. Het zijn de grootste houtboorders binnen gebouwen.

Ze verschijnen doorgaans van juni tot september en zijn 10-25 mm lang, waarbij het mannetje duidelijk kleiner is dan het vrouwtje. Ze zijn grijs tot zwart, ook wel donkerbruin van kleur en hebben een fijne beharing. Op elke voorvleugel (dekschild) is een grijze vlek aanwezig, terwijl op het halsschild twee donkere plekken voorkomen, die wel lijken op ogen. De kevers hebben lange draadvormige, naar achter gebogen antennen. Bij vrouwtjes is een lange legboor zichtbaar, die onder de dekschilden uitsteekt.

Kevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. De eitjes worden in juni tot september gelegd en komen na 1 à 2 weken uit. Daarna wordt het grootste deel van de levenscyclus ingenomen door het larvale stadium: 3-5 jaar, met uitschieters naar 11 jaar. Een temperatuur van ca. 28℃ en hoge relatieve luchtvochtigheid zijn het gunstigst voor de ontwikkeling van de larven.
Nadat de larve genoeg gegeten heeft, zal hij verpoppen. Dit stadium duurt zo’n 2-4 weken.
De volwassen kever verblijft nog enkele dagen in het hout om uit te harden, waarna hij zich een weg naar buiten knaagt. Hierbij laat hij een ovale uitvliegopening achter, met een lengte van 6 tot 9 mm en gewoonlijk een gerafelde rand.

Larven zijn zeer vraatzuchtig en de vraatschade kan aanzienlijk zijn. Vaak worden dakconstructies aangetast, waarbij zelfs dikke balken in een aantal jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. De huisboktor tast uitsluitend naaldhout aan. Bij grenen en larikshout wordt bij voorkeur het spinthout aangetast, bij vuren ook het kernhout.

Wanneer een vermoeden bestaat dat hout is aangetast door larven van de huisboktor, dient u onder meer op het volgende te letten:

  • Bij warm, zonnig weer kunt u grotere larven in het hout horen knagen.
  • Na verloop van tijd kunt u ovale uitvlieg-openingen aantreffen.
  • Als er met bijvoorbeeld een priem, beitel of schroevendraaier in aangetast hout wordt geprikt, kunt u gemakkelijk de gangen blootleggen, die de larven vlak onder het oppervlak van het hout hebben uitgeknaagd. De gangen zijn gevuld met boormeel.

Voor u overgaat op een bestrijding, eerst (laten) nagaan of de sterkte van het hout nog voldoende is Bel voor adviews 0620436919

Bel ons